Головна » Файли » Мої файли

Національно-патріотичне виховання на уроках інформатики
11.03.2016, 21:28

Національно-патріотичне виховання на уроках інформатики

Патріотичне виховання - це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується (В. О. Сухомлинський).

         Останнім часом особливо важливим завданням вчителя інформатики є сприяння формуванню патріотичного виховання на своїх уроках.

         Проблема патріотичного виховання сучасної молоді є дуже актуальною для формування цілісних особистостей. У «Концепції національно-патріотичного виховання молоді» говориться: «Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу. Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення. Головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції».

         Патріотичне виховання допомагає молоді самореалізуватися у суспільстві та надає можливість прагнути кращого майбутнього для кожної людини та суспільства в цілому. Таким чином, в умовах інформаційного суспільства є проблема організації патріотичного виховання на уроках інформатики.

         Розуміння патріотизму має глибоку теоретичну традицію, що йде корінням в глибину століть. Уже у Платона є міркування про те, що батьківщина дорожче батька і матері. Як вища цінність, любов до Батьківщини, розглядається в працях таких мислителів, як М.Макіавеллі, Ю.Крижанич, Ж.-Ж.Руссо, І.Г.Фіхте. Теорію виховання в дітей і молоді патріотизму розробляли  українські педагоги Г.Ващенко,  О.Духнович,  І.Огієнко,  С.Русова,  Я.Ряппо, Г.Сковорода, В.Сухомлинський, К.Ушинський та інші. 

У педагогіці патріотизм (від гр. patriotes — батьківщина) - це така моральна якість, яка включає в себе потребу віддано служити своїй батьківщині, прояв до неї любові і вірності, усвідомлення і переживання її величі і слави, свого духовного зв'язку з нею, прагнення берегти її честь і гідність, практичними справами зміцнювати могутність і незалежність. Патріотизм проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне і що любить особистість. Як зазначав В.О.Сухомлинський, патріотизм як діяльна спрямованість свідомості, волі, почуттів діалектично пов'язаний з освіченістю, етичною, естетичною й емоційною культурою, світоглядною стійкістю, творчою працею. Виховання патріотичної свідомості, почуттів і переконань неможливо відокремити від складного цілісного процесу формування особистості.

Патріотизм включає в себе:

 • почуття прихильності до тих місць, де людина народилася і виросла;
 • шанобливе ставлення до мови свого народу;
 • турботу про інтереси великої і малої Батьківщини;
 • усвідомлення обов'язку перед Батьківщиною, відстоювання її честі та гідності, свободи і незалежності;
 • прояв громадянських почуттів і збереження вірності Батьківщині;
 • гордість за соціальні, економічні, політичні, спортивні та культурні досягнення своєї країни;
 • гордість за свою Вітчизну, за символи держави, за свій народ;
 • шанобливе ставлення до історичного минулого Батьківщини, свого народу, його звичаїв і традицій ;
 • відповідальність за долю Батьківщини і свого народу, їхнє майбутнє, виражене у прагненні присвячувати свою працю, здібності зміцненню могутності і розквіту Батьківщини;
 • гуманізм, милосердя, загальнолюдські цінності, тобто істинний патріотизм передбачає формування і його тривалий розвиток цілого комплексу позитивних якостей .

Тобто, патріотизм виступає в єдності духовності, громадянськості та соціальної активності особистості, яка усвідомлює свою нероздільність, нерозривність з Вітчизною.

         Виникає необхідність сприяти формуванню духовно багатої, розвиненої, творчої особистості, справжнього громадянина України на уроках інформатики. Вирішення даної проблеми досягається за допомогою поєднання інноваційних технологій із дидактичним матеріалом, що має зміст патріотичного характеру.       

         Використання цікавих практичних завдань для досягнення цієї мети дозволяє зробити  навчальний процес більш цікавішим та дозволить сформувати людину, що любить свою батьківщину, цінує рідну землю, розуміє і поділяє сутність національної ідеї,  є носієм національної культури, своєю  діяльністю сприяє культурному зростанню Батьківщини, любить і відстоює рідну мову, користується нею, любить свої звичаї, традиції, підтримує співгромадян з патріотичним способом мислення

         Використання навіть невеличких дрібничок в навчальному процесі, таких як: українські смайлики за гарне виконане завдання, привітання на українській мові при завантаженні ОС, тобто замість стандартного «Добро пожаловать» можна використати – «Україна – єдина країна», використанні тла робочого стола з національною тематикою сприяє розвитку свідомого відношення до цінностей. В молодшій школі можна застосувати цікаві фізкультхвилинки з тацюючими персонажами, що виконують українську пісню. 

    Під час вивчення кожної з тем інформатики звертається увага учнів на вклад українських учених у розвиток інформаційних технологій. Так, наприклад, під час засвоєння теми: «Історія розвитку обчислювальної техніки» особлива увага звертається на такі факти:

 • український учений, професор Михайло Кравчук створив проект першого в світі комп’ютера;
 • вперше у Радянському Союзі – саме в Києві – у 1951 році під керуванням професора С.О.Лебедєва було введено в експлуатацію ЕОМ (електронну обчислювальну машину);  
 • український вчений В.М.Глушков є фундатором наукової школи кібернетики;
 • Ющенко К.Л.– засновник теоретичного програмування в Україні;
 • Амосов М.М. – засновник біокібернетичних технологій та ін.

Можна запропонувати підготувати доповідь про видатних вчених з цікавими фактами їх біографії. Для закріплення вивченого матеріалу пропонуються такі завдання, як «Українські імена в інформатиці» та «Український ланцюжок», де необхідно поставити у відповідність подані дані про українських учених-творців інформатики. Після вивчення даної теми учні 9-х класів виготовили збірку «Історія розвитку інформаційних технологій в Україні».

         Також в 9 класі на уроці «Практична робота №1. Робота з клавіатурним тренажером» можна застосувати цікавий текст, що дозволяє формуванню національної свідомості (Наприклад.

Любіть Україну, як сонце, любіть, 
як вітер, і трави, і води… 
В годину щасливу і в радості мить, 
любіть у годину негоди. 

Любіть Україну у сні й наяву, 
вишневу свою Україну, 
красу її, вічно живу і нову, 
і мову її солов'їну. 

Між братніх народів, мов садом рясним, 
сіяє вона над віками… 
Любіть Україну всім серцем своїм 
і всіми своїми ділами. 

Для нас вона в світі єдина, одна 
в просторів солодкому чарі… 
Вона у зірках, і у вербах вона, 
і в кожному серця ударі, 

у квітці, в пташині, в електровогнях, 
у пісні у кожній, у думі, 
в дитячий усмішці, в дівочих очах 
і в стягів багряному шумі… 

Як та купина, що горить — не згора, 
живе у стежках, у дібровах, 
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, 
і в хмарах отих пурпурових, 

в грому канонад, що розвіяли в прах 
чужинців в зелених мундирах, 
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях 
до весен і світлих, і щирих. 

Юначе! Хай буде для неї твій сміх, 
і сльози, і все до загину… 
Не можна любити народів других, 
коли ти не любиш Вкраїну!.. 

Дівчино! Як небо її голубе, 
люби її кожну хвилину. 
Коханий любить не захоче тебе, 
коли ти не любиш Вкраїну… 

Любіть у труді, у коханні, у бою, 
як пісню, що лине зорею… 
Всім серцем любіть Україну свою — 
і вічні ми будемо з нею! 

В.Сосюра.

         Вивчаючи тему «Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація  антивірусних програм» у 9 класі потрібно розповісти про роботу українського антивірусу Zillya та його розробників. Надзвичайно цікавою є тема «Комп’ютерна графіка» у 9 класі.  Варто запропонувати учням зобразити Державний герб, який є достатньо складним завданням, та оформити в текстовому процесорі текст про герб, доповнити  зображенням, що дозволить повторити роботу з текстом і зображеннями.

Тризуб.

Наш герб — тризуб. У ньому сила

Отця небесного і сина.

Уважно придивись до нього —

На Духа схожий він Святого,

Що голубом злетів з небес

І у людських серцях воскрес.

Тризуб, немов сім'я єдина,

Де тато, мама і дитина

Живуть у мирі і любові

На Україні вольній, новій.

В. Паронова

         Важливим напрямом патріотичного виховання є використання на уроках елементів українознавства – вивчення культури та традицій нашого народу. Так, при вивченні теми «Графічний редактор Paint»,  учні п’ятого класу розмальовують писанки, а учні дев’ятого класу – створюють малюнок ружі (старовинна назва троянди, візерунки якої вишивали на сорочках та рушниках). Під час даних уроків пропонується переглянути презентації (випереджувальне домашнє завдання), що допомагають ознайомитися з мистецтвом писанкарства в Україні та з історією української вишивки. В 9 класі, виконуючи вправу «Візерунок» учні, використовуючи елементи орнаменту візерунку, створюють схему вишивання серветки. Можна запропонувати завдання для творчих дітей: створити орнамент. Також учні виконують тематичні малюнки, так, наприклад, до дня міста, ювілею школи.

         У 10 класі вивчаючи тему «Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання», варто запропонувати підбірку цікавих українських освітніх сайтів.

         Цікавою є тема  «Комп’ютерні презентації та публікації».  Учням пропоную роботу над проектом «Україна вражає», під час роботи над яким учні готують презентації з видовищними місцями України, знаходять цікаві факти, розкриватимуть таємниці. Під час роботи над проектом учнями буде опанована тема в цікавій формі. Діти будуть намагатися використати всі можливості програми для створення презентацій з метою розробки яскравих проектів. В кінці вивченні теми всі роботи будуть переглянуті, визначені переможці. Найкращі роботи можна продемонструвати під час перерв всім бажаючим учням інших класів.

         Одним із аспектів патріотичного виховання є ціннісне ставлення до природи, що  формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природного оточення; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; критичному оцінюванні споживацько-утилітарного ставлення до природи, необхідність якої особливо гостро відчувається в сучасну епоху – бурхливого розвитку науки і техніки, екологічної кризи  як  негативного наслідку науково-технічної революції. Так, при вивченні теми «Графічний редактор Paint» учні створюють екологічні плакати. Вони повинні усвідомлювати, що моральний аспект патріотизму полягає і в розвитку національної економіки, і в підтримці національного виробника, і в економічній, господарській порядності власників підприємств тощо.

         Досить широко екологічний та економічний напрями патріотичного виховання можна реалізувати у процесі вивчення текстового (створення буклетів) та табличного (аналіз даних) процесорів. У реалізації компетентністного підходу із застосуванням  методу доцільно дібраних задач  і рольових ігор учні використовують екологічні та економічні поняття, навчаються раціонально використовувати природні ресурси, аналізувати природні, економічні та суспільні явища за статистичними даними; складають графіки і діаграми, що ілюструють результати впливу людської діяльності на природу, наприклад, використання системи задач про споживання води, забруднення води та повітря, скорочення лісових ресурсів та його наслідки.        

         У такий спосіб формується прийняття природи як особистісної цінності,  екологічна культура, відповідальне ставлення до навколишнього середовища.

Оскільки основною умовою реалізації змістових ліній технологічного компонента є інтегрована проектно-технологічна й інформаційна діяльність, доцільним є впровадження проектних технологій на уроках. Учні створили проекти: «Бомба сповільненої дії - сміття», «Внесок українських вчених у розвиток інформатики», «Історія української вишивки», «Екологічна стежка», «Екологічні комп’ютери». Так, проект «Генії свого часу» поєднує виховання любові до рідного краю (патріотичне виховання), краєзнавство (знайомство з історією рідного міста та видатними особистостями, які ввійшли до історії), прищеплює повагу до однокласників та заохочує до розвитку здібностей.

         Виконання учнями соціального проекту з використанням комп’ютерних технологій сприяє формуванню навичок спільної діяльності і співпраці в команді. Усі завдання і проекти спрямовані на активне залучення учнів до життя громади – школи, мікрорайону, села, міста, пошуку шляхів розвитку місцевої спільноти.

         Про активне залучення учнів до життя громади сприяють навчальні завдання:

 • виконання комп’ютерної роботи для місцевої спільноти за вибором учнів (оголошення, візитна картка, довідник, календар, стаття).
 • виконання мультимедійної презентації для місцевої спільноти за вибором учнів (реклама, хроніка подій, взірець для нашої спільноти, новини нашої спільноти, таланти).Так, створюючи поштову марку,  діти визначають, чи є у їх спільноті цікава чи відома людина (важливе місце або важлива річ), яку вони хотіли б намалювати на своїй марці. Учні виконують дане завдання з любов’ю до рідного краю. Крім того, найкращі марки можуть стати поштовими з правом обігу по Україні. Таким чином, з перших занять виховується особиста причетність до своєї громади.

Особлива увага приділяється розвитку критичного мислення, яке є однією з провідних ідей програми. Так учні знайомляться із поняттям критичного мислення, а також виконують пошук в Інтернеті зображень щодо місцевого матеріалу, критично оцінюючи знайдені ресурси. Сприяє розвиткові критичного мислення й спільна робота в групах над соціальним проектом, спрямованим на вирішення проблем місцевої спільноти за вибором учнів на одну із запропонованих тем («Популяризуємо зелений туризм», «Закладаємо парк», «Боремося зі стихійними лихами», «Різні проблеми громади»). Працюючи над проектами,

Значне місце у змісті громадянського виховання відводиться формуванню культури поведінки дітей. На першому ж занятті учні самі складають правила поведінки. Це сприяє вихованню основних моральних цінностей.

Одним із головних напрямків є співробітництво. Працюючи в парах та командах, виконуючи завдання соціальних проектів, учні розвивають свої комунікативні вміння – уміння спілкуватися і розв’язувати конфліктні ситуації через діалог, такт, уміння відстоювати свою точку зору, уміння встановлювати контакти, виступати перед публікою тощо.

Отже, повноцінне формування особистості школяра не може позитивно реалізовуватися без патріотичної основи. Сьогодні як ніколи важливо спрямовувати дітей на вибір громадянсько - національних ідеалів та ціннісних орієнтацій у їхньому житті. У процесі вивчення інформатики створена та ефективно діє система патріотичного виховання.

 

Категорія: Мої файли | Додав: redaktor
Переглядів: 1304 | Завантажень: 0 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
avatar
1 mzwork • 23:35, 24.01.2017
Цікаві ідеї. Мені здається доречним розміщувати на сторінках Вашого сайту учнівські роботи. Як Ви вважаєте?
avatar