Головна » Файли

Всього матеріалів в каталозі: 1
Показано матеріалів: 1-1

Патріотичне виховання - це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується (В. О. Сухомлинський).

         Останнім часом особливо важливим завданням вчителя інформатики є сприяння формуванню патріотичного виховання на своїх уроках.

         Проблема патріотичного виховання сучасної молоді є дуже актуальною для формування цілісних особистостей. У «Концепції національно-патріотичного виховання молоді» говориться: «Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу. Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення. Головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції».

         Патріотичне виховання допомагає молоді самореалізуватися у суспільстві та надає можливість прагнути кращого майбутнього для кожної людини та суспільства в цілому. Таким чином, в умовах інформаційного суспільства є проблема організації патріотичного виховання на уроках інформатики.

         Розуміння патріотизму має глибоку теоретичну традицію, що йде корінням в глибину століть. Уже у Платона є міркування про те, що батьківщина дорожче батька і матері. Як вища цінність, любов до Батьківщини, розглядається в працях таких мислителів, як М.Макіавеллі, Ю.Крижанич, Ж.-Ж.Руссо, І.Г.Фіхте. Теорію виховання в дітей і молоді патріотизму розробляли  українські педагоги Г.Ващенко,  О.Духнович,  І.Огієнко,  С.Русова,  Я.Ряппо, Г.Сковорода, В.Сухомлинський, К.Ушинський та інші. 

У педагогіці патріотизм (від гр. patriotes — батьківщина) - це така моральна якість, яка включає в себе потребу віддано служити своїй батьківщині, прояв до неї любові і вірності, усвідомлення і переживання її величі і слави, свого духовного зв'язку з нею, прагнення берегти її честь і гідність, практичними справами зміцнювати могутність і незалежність. Патріотизм проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне і що любить особистість. Як зазначав В.О.Сухомлинський, патріотизм як діяльна спрямованість свідомості, волі, почуттів діалектично пов'язаний з освіченістю, етичною, естетичною й емоційною культурою, світоглядною стійкістю, творчою працею. Виховання патріотичної свідомості, почуттів і переконань неможливо відокремити від складного цілісного процесу формування особистості.

Мої файли | Переглядів: 1619 | Завантажень: 0 | Додав: redaktor | Дата: 11.03.2016 | Коментарі (1)